สันธนา เทพวัชรานนท์

  

คำอาลัย สันธนา เทพวัชรานนท์

สันธนาเข้าเป็นนักศึกษาเรียนเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับปริญญาทางเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตลอดระยะเวลานั้น ผมดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีในคณะเศรษฐศาสตร์ จึงนับว่าสันธนา เป็นศิษย์ในความรับผิดชอบของผมตลอดเวลา ๔ ปีที่เล่าเรียนอยู่

ผมได้รับข่าวมรณะของสันธนา จากธนา ดำรงมณี ระหว่างที่ผมอยู่ในเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ รู้สึกสลดใจ เสียดายนัก อายุยังน้อย ไม่เต็ม ๒๓ ขวบ สวยน่ารัก น่าเอ็นดู กำลังจะเริ่มชีวิตเป็นผู้ใหญ่ และโลกกำลังจะเป็นของสันธนาและเพื่อนรุ่นเดียวกัน ครูบาอาจารย์ ยังใจหาย บิดามารดา คู่รัก ญาติ และเพื่อน ๆ จะยิ่งเศร้าสลดสักเพียงใด

ขณะที่ผมได้รับข่าวร้ายของสันธนา ผมกำลังเขียนบทความที่ปรากฏในหนังสือที่ระลึกฉบับนี้[1] จึงตั้งใจอุทิศส่วนดีของบทความซึ่งว่าด้วยความเจริญพัฒนาให้แด่สันธนา ผู้ที่ควรจะเจริญพัฒนาต่อไป แต่หมดโอกาส อย่างไรก็ตาม ถ้าหักใจเสียว่าสันติสุข คือ สิ่งประเสริฐ ก็ใคร่จะชวนกันให้คิดว่า สันธนา ได้บรรลุแล้วซึ่งสันติ คือไปสู่ความสุขอันประเสริฐ

 

เมษายน ๒๕๑๗

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสันธนา เทพวัชรานนท์ ศ.บ. (มธ.) อดีตพนักงานประชาสัมพันธ์ตรี เทศบาลเมืองตรัง ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗.

 

 

[1]           บทความเรื่อง ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ ..๑๙๘๐