กำพล อิงคภากร

 

เรียน ท่านที่เคารพและญาติมิตรที่รัก

 

ในโอกาสฌาปนกิจศพของกำพล อิงคภากร พี่ชายร่วมบิดามารดาของผม (แม้จะถือนามสกุลต่างกัน)[1] ผมขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาในงานนี้และขอกล่าวขอบพระคุณนี้ในนามของพี่น้อง ลูก และหลานของผู้ล่วงลับไป ผมเองต้องขออภัยที่มิได้มาต้อนรับท่านด้วยตัวเอง เนื่องด้วยอยู่ห่างไกลถึงประเทศอังกฤษ

พี่ชายของผมซึ่งล่วงลับไปนี้ ท่านที่สนิทคงทราบแล้วว่าเป็นพี่ที่ถัดผมขึ้นไป ห่างกันเพียง ๒ ปี และได้ศึกษาอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมชั้นกันมาตั้งแต่เล็กจนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ เพื่อน ๆ คงจะทราบดีว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อเพื่อนฝูงมากเพียงใด กำพลเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากผู้หนึ่ง สามารถพูดภาษาจีนได้หลายสำเนียงหลายภาษา และเชี่ยวชาญในการค้าซึ่งเป็นอาชีพของกำพลมาตั้งแต่สำเร็จการศึกษามา ขอท่านทั้งหลายได้ร่วมจิตอธิษฐานให้ผู้ตายได้ไปสู่สุคติ และหากท่านทั้งหลายได้รับการต้อนรับอันบกพร่องประการใดในงานพิธีสุดท้ายของกำพล อิงคภากร โปรดให้อภัยแก่เจ้าภาพทั้งหลายด้วยความเมตตา

 

ธันวาคม ๒๕๑๔

 

 

[1]            คุณกำพล เปลี่ยนนามสกุลจาก “อึ๊งภากรณ์” เป็น “อิงคภากร” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๗ ที่หาดใหญ่