สตางค์ มงคลสุข

 

สดุดี ดร.สตางค์ มงคลสุข

คิดถึง ดร.สตางค์ มงคลสุข ก็มีเรื่องให้อาลัย ๒ เรื่อง

เรื่องแรก คืองานที่ ดร.สตางค์ ได้ริเริ่มก่อร่างสร้างมาในวงการศึกษาชั้นอุดมของประเทศไทย วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ชาติไทยต้องการ ดร.สตางค์ เป็นหัวแรงทำให้การศึกษาวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นในสมัย ๑๐ หรือ ๒๐ ปีนี้เป็นอย่างมาก ได้สร้างสมอาจารย์คุณวุฒิเด่นเป็นจำนวนมาก สำหรับสอนศิษย์ที่มีคุณภาพสูงให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต และสำหรับวิจัยให้วิชาการก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ผลงานของ ดร.สตางค์ เป็นที่รับรองเห็นประจักษ์โดยทั่วไป รัฐบาลเชื่อในความสามารถเข้มแข็งจนมอบความรับผิดชอบให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนข้าราชการทั้งด้านวิชาการและด้านการเงินไว้วางใจให้เป็นพิเศษหลายประการ ต่างประเทศเลื่อมใสในความรู้ความสามารถอำนวยงาน ยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้านอาจารย์ และไม่ผิดหวังในพลังการปฏิบัติงานของ ดร.สตางค์ เลย

ดร.สตางค์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งเล็งเห็นว่าระบบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะเจริญได้ก็ด้วยการปฏิรูปให้สถาบันต่าง ๆ มีอิสรภาพในการบริหารมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และได้เป็นผู้ร่วมคิดสำคัญริเริ่มในงานนี้

อีกเรื่องหนึ่งคืออัธยาศัยไมตรีส่วนตัว สตางค์กับครอบครัวผม คุ้นเคยกันมาประมาณ ๒๕ ปี ตั้งแต่ยังอยู่อังกฤษด้วยกัน ตลอดเวลาสตางค์มีแต่ความเมตตากรุณา เรื่องเล็กเรื่องใหญ่สตางค์พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วย ไม่เคยมีโทสะโกรธขึ้งกัน ล้อเลียนกันได้สนิทสนม เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะผมกับครอบครัว สตางค์แผ่เมตตากว้างขวางไพศาลนัก

ภรรยาผมร่วมกับผมสดุดีสตางค์ มงคลสุข ณ ที่นี้

 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔