เทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔

 

เรียน คุณเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ ส.ส.[1]

 

ผมได้ทราบว่าคุณเฉลิมพร้อมด้วยพี่น้องญาติมิตรจะจัดการบรรจุศพ คุณเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ ผู้ที่ผมนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ศกนี้ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เขียนคำไว้อาลัย “เทียนไล้ เล่าเจ้ก” ซึ่งผมและพี่น้องของผมเรียกติดปากอยู่เสมอ ณ ที่นี้

เทียนไล้ เล่าเจ้ก ซึ่งมีศักดิ์เป็นรุ่นเดียวกับปู่ของผม เป็นผู้ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ว่าเป็นผู้ที่มีใจอารีอารอบกว้างขวางมีบุญคุณแก่มารดาผมเมื่อพวกเราตกยาก ฉะนั้นพวกผมพี่น้องจึงถือว่านอกจากจะเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่มีพระคุณกับพวกเราด้วยพี่และน้องของคุณเฉลิมที่ผมคุ้นเคยรู้จัก เราก็นับถือต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้

ผมจึงขอตั้งจิตอธิษฐานให้เทียนไล้ เล่าเจ้ก ได้รับความสงบสันติสุขในสัมปรายภาพ และขอให้ทายาทของเทียนไล้ เล่าเจ้กทุกท่านจงประสพสุขด้วยการยึดมั่นในธรรมะเป็นทางเจริญสืบไป

 

ด้วยความเคารพ

 

 

[1]           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี.