เทพ เสมถิติ

 

 คุณเทพ เสมถิติ

ผมพบคุณเทพ เสมถิติเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เมื่อเราสมัครสอบชิงทุน ก.พ. ตามความต้องการของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เพื่อไปศึกษาต่างประเทศ คุณเทพสอบได้ทุนของกรมสหกรณ์ ผมสอบได้ทุนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คุณเทพกับผมมีคุณวุฒิและประวัติการศึกษาและการทำงานคล้ายกัน เราเป็น ธ.บ. เป็นครูโรงเรียนมัธยมขณะที่เรียนธรรมศาสตร์ทั้ง ๒ คน คุณเทพสอบได้ ธ.บ.ก่อนผม และที่ต่างกันอีกข้อหนึ่งคือ คุณเทพเป็นนักมวย แต่เราเลือกไปเรียนที่อังกฤษทั้งคู่ และอยู่วิทยาลัยเดียวกัน แม้ว่าจะเดินทางไปเรือคนละลำ คุณเทพไปเรือฝรั่งเศส ผมไปเรือญี่ปุ่น

พอเกิดสงครามญี่ปุ่น เราทั้ง ๒ คนก็ร่วมกันสมัครเป็นทหารเสรีไทยในอังกฤษ อยู่ในกองเดียวกันมาเป็นเวลาหลายปี ร่วมกับทหารเสรีไทยอื่นอีก ๓๐ กว่าคน

คุณเทพรูปร่างเตี้ย เมื่อหนุ่มนั้นมีร่างกายกำยำ เพราะตัวเล็กจึงใช้นามแฝงว่า “นายหนู”

ครั้นถึงเวลาปฏิบัติงานในสนามเข้าจริง ๆ คุณเทพก็ได้คัดเลือกเข้ามาโดดร่มลงที่ภูกระดึง ในคณะของคุณเสนาะ นิลกำแหง และคุณประโพธ เปาโรหิต  ความเด็ดเดี่ยว ใจเย็น และความกล้าหาญ ของคุณเทพเป็นที่เคารพยกย่องของนายทหารฝรั่งและเพื่อนทหารเสรีไทยด้วยกัน

คณะของคุณเทพที่มาโดดร่มและปฏิบัติงานที่ภูกระดึงนั้น เป็นคณะที่ทำประโยชน์แก่เพื่อนร่วมกองเสรีไทยทั้งไทยและฝรั่งเป็นอย่างมาก เพราะเป็นคณะแรกที่อธิบดีกรมตำรวจ (คุณหลวงอดุลเดชจรัส) สั่งให้รับเข้ามาและได้รับความคุ้มกันเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและฝ่ายอื่น ๆ หลังจากนั้นมา คณะพลร่มเสรีไทยอื่น ๆ ก็ได้ทยอยกันเข้ามาปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย

เมื่อเลิกสงคราม คุณเทพ เสมถิติ กลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษจนสำเร็จและกลับมารับราชการด้านสหกรณ์ ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ คุณเทพกับผมได้พบปะสังสรรค์กันตลอดมาเป็นระยะ ๆ

เมื่อคุณเทพป่วยหนักครั้งสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลศิริราช ยังอุตส่าห์มีใจระลึกถึงเพื่อนฝูงที่ได้ร่วมตายกันมาครั้งสงคราม ครั้นเพื่อน ๆ ไปเยี่ยม ก็พูดจากันไม่ได้เสียแล้ว แต่ทราบดีว่าน้ำใจยังมีสัมพันธ์กันแบบเพื่อนทหารเช่นเดิม

นิสัยของคุณเทพเป็นผู้ที่อารมณ์เยือกเย็น เป็นคนเงียบๆ ไม่ชอบแสดงอารมณ์วูบวาบ และเป็นผู้รักสันโดษ เพื่อน ๆ ไม่เคยคาดว่าจะเป็นผู้ที่อายุสั้นกว่าคนอื่น ฉะนั้น มรณกรรมของคุณเทพ เสมถิติ จึงเป็นที่เศร้าสลดในหมู่เพื่อนทั้งหลายยิ่งนัก

ขอให้ความดีของคุณเทพ บันดาลให้เกิดผลบุญ ก่อสันติ แก่คุณเทพ และครอบครัวของคุณเทพตลอดไป

 

ตุลาคม ๒๕๑๒

 

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเทพ เสมถิติ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒