เจริญ เกิดมณี

  

คุณเจริญ เกิดมณี

ผมเรียกคุณเจริญ เกิดมณี ว่า คุณครู เพราะท่านเคยสอนผมที่โรงเรียนกลางคืน วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) เมื่อผมอายุประมาณ ๗–๘ ขวบ สมัยนั้นท่านยังเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ แต่ด้วยความพากเพียรและความสนใจที่จะเผยแพร่วิชาการ คุณครูเจริญ เกิดมณี จึงได้ร่วมใจร่วมกำลังกับเพื่อนของท่าน จัดการสอนเด็ก ๆ ในเวลาค่ำ เท่าที่ผมจำได้ ท่านกับเพื่อน ๆ ของท่านสอนภาษาอังกฤษ และผมกับพี่ ๆ ของผมได้พบกับภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เพราะได้เข้าไปเรียนโรงเรียนกลางคืนที่วัดเกาะนั้น

หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้พบปะท่านเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี แต่ได้ทราบว่าครูเจริญเป็นข้าราชการอยู่ที่กองวิทยาการ กรมประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และอุตสาหะ ความรู้ชั้นประโยคมัธยมของท่านก็สูงพอที่จะปฏิบัติราชการได้ด้วยดีในหน้าที่ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แสดงว่าคุณครูเจริญได้เคยเป็นนักเรียนที่ดี ครูที่ดี และข้าราชการที่ดีจนสามารถบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ราชการ และผมก็ได้ทราบว่าคุณครูเจริญ เกิดมณี ท่านเป็นผู้มีสมถะ มักน้อย เป็นสามีที่ดี และบิดาที่ดี เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผมในฐานะศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้ความดีทั้งมวลของคุณครูเจริญ เกิดมณี จงสนองให้คุณครูไปสู่สุคติในห้วงแห่งสันติและบันดาลให้ภรรยาและบุตรของท่านได้ประสบแต่ความสงบและความเจริญชั่วกาลนาน

 

ตุลาคม ๒๕๑๒