พระยาศรีวิสารวาจา

 

เจ้าคุณศรีวิสารวาจา

เจ้าคุณศรีวิสารวาจา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในนามของคณะกรรมการและพนักงานของธนาคารฯ ผมขอแสดงความอาลัยและเทิดทูนเกียรติของท่านไว้ ณ ที่นี้

สำหรับส่วนตัวผม ผมได้มีโอกาสทำราชการและงานอื่นใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านเจ้าคุณ เมื่อท่านรับตำแหน่งปลัดบัญชาการ และเมื่อท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ ประธานกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของประเทศ และเลขาธิการกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย

ความซื่อสัตย์สุจริตธรรม ความรอบรู้ปราดเปรื่อง ความสามารถเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพความเข้มแข็งและคุณลักษณะอื่น ๆ ของท่านเจ้าคุณนั้น ผมและเพื่อนฝูงที่มีอาวุโสน้อยกว่าท่าน รับนับถืออยู่นานแล้วไม่มีปัญหา

ข้อที่ไม่ใครมีใครทราบ และผมควรจะเขียนไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับคนรุ่นหลัง ก็คือท่านเจ้าคุณเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นร่มเย็นแก่พวกเราในการแก้ปัญหาข้อราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ และต่อหลายครั้งผมกับเพื่อน ๆ จนปัญญาหาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาสำคัญเรื่องเงินหลวงที่อาจจะรั่วไหล ๒-๓ ร้อยล้านบาท หรือปัญหาระบบเศรษฐกิจ ระบบการบริหารหรือเกี่ยวกับอนาคตของข้าราชการบางท่านที่ปฏิบัติราชการโดยสุจริตแต่ถูกกล่าวหา ปัญหาเช่นนี้เมื่อเราจนปัญญากันจริง ๆ ในบรรดาพวกเราก็ต้องมีใครระลึกขึ้นได้ว่าควรไปหารือท่านปลัดบัญชาการ และเมื่อไปหารือท่านแล้ว ท่านก็ช่วยด้วยใจของท่าน ท่านช่วยอย่างรวดเร็วฉับพลัน ท่านช่วยให้ถึงที่สุด และท่านช่วยให้ได้ผลสำเร็จ โดยถือประโยชน์ราชการเป็นที่ตั้ง

บัดนี้ ผมขาดที่พึ่งสำคัญไปแห่งหนึ่ง

 

๘ เมษายน ๒๕๑๑

 

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาศรีวิสาร-วาจา ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๐