หลวงชำนาญอักษร

 

อาลัยหลวงชำนาญอักษร

คุณหลวงชำนาญอักษรเริ่มเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๙๖ และได้ยื่นใบลาออกเพราะป่วยหนักเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๗ รวมเวลาซึ่งเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เวลา ๑๑ ปี ๓ เดือน

ในระหว่างเวลาที่คุณหลวงชำนาญอักษรเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นี้ ผมเองได้รับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าการอยู่หลายเดือน และได้เป็นผู้ว่าการอยู่หลายปี ฉะนั้น ความสนิทสนมส่วนตัวกับคุณหลวงในฐานที่ได้ร่วมงานกันมาจึงมีความเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก แม้ว่าคุณหลวงชำนาญอักษรจะมิได้มีความเชี่ยวชาญในเศรษฐกิจหรือธนาคาร แต่ท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านราชการด้านอื่น ๆ ความ “ชำนาญอักษร” ของท่าน และที่สำคัญที่สุด ความสุขุมและรอบรู้ด้วยสามัญสำนึกของท่านเป็นประโยชน์แก่กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยยิ่งนัก เฉพาะอย่างยิ่งในการร่างรายงานประจำปีและในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลาง ความอาลัยคุณหลวงชำนาญอักษรในข้อนี้ ผมเชื่อแน่ว่ากรรมการอื่น ๆ และบรรดาพนักงานธนาคารทั้งหลายคงจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับผมด้วย

เมื่อคุณหลวงชำนาญอักษรเริ่มป่วยครั้งก่อนสุดท้าย และไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้อุตส่าห์เขียนใบลาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ อ้างว่าท่านชราแล้ว และป่วยอยู่ คงจะทำประโยชน์ให้ธนาคารมิได้ ท่านรองผู้ว่าการและผมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณหลวงชำนาญอักษรขอลาออกเพราะมีความกังวลว่า ไม่ควรจะได้รับสิทธิและเบี้ยประชุมโดยไม่ได้ทำงานให้ จึงได้ขอร้องไปยังท่านให้ระงับใบลาเสียก่อน หายป่วยแล้วจึงค่อยมาหารือกันใหม่ ครั้นเมื่อคุณหลวงชำนาญอักษรทุเลาความป่วย ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังอ่อนแออยู่ ท่านก็ยังพยายามมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ธนาคารอีก ๒ หรือ ๓ ครั้ง จนอาการป่วยทรุดอีก ท่านจึงได้ยื่นใบลาอีกเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งท่านรองผู้ว่าการและผมพิจารณาเห็นว่า ควรจะรับและเสนอต่อไปยังรัฐบาล เพื่อให้เป็นการสนองเจตนาแน่วแน่ของท่าน และหวังว่าท่านจะได้หายกังวลเป็นสุขใจขึ้นสักหน่อย

โดยเหตุที่คุณหลวงเป็นเพื่อนร่วมงานชั้นผู้ใหญ่ โดยเหตุที่คุณหลวงเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับผม โดยเหตุที่คุณหลวงมีอัธยาศัยไมตรีเผื่อแผ่แก่เพื่อนข้าราชการผู้หย่อนวัยวุฒิ และได้สนับสนุนด้วยกาย วาจา ใจ ตลอดมา และโดยเหตุที่ผมได้มีเคราะห์ดีได้วิสาสะและได้รับไมตรีจิตอันสัตย์สุจริตของคุณหลวงเป็นเวลานานปี ผมขอแสดงความอาลัยรักและเคารพต่อคุณหลวงชำนาญอักษร ร่วมกับญาติและมิตรอื่นของคุณหลวงในวาระนี้ด้วย

 

พฤศจิกายน ๒๕๐๗