ส้อย ทัพพันธุ์

  

นางส้อย ทัพพันธุ์

นางส้อย ทัพพันธุ์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติมาประชุมเพลิงในวันนี้ (ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๗) เกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๓๘ ที่บ้านตำบลสำเพ็ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวน ๘ คน ของนายลี้ และนางเชย ประสาทเสรี นับว่าเป็นน้าของข้าพเจ้า เพราะมารดาของข้าพเจ้าเป็นบุตรคนหัวปีของนายลี้ และนางเชย แรกเมื่อข้าพเจ้าจำความได้น้าส้อยยังไม่มีเรือน ได้เป็นผู้หนึ่งซึ่งอุปการะดูแลพวกข้าพเจ้า – เฉพาะอย่างยิ่งระเบียบ (ยุทธวงศ์) น้องสาวของข้าพเจ้า – แทนมารดาข้าพเจ้า ซึ่งขณะนั้นป่วยต้องนอนรักษาตัวอยู่เป็นเวลานาน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ น้าส้อยได้ทำการสมรสกับขุนอนุสร-ศุภกิจ (บุญ ทัพพันธุ์) และได้ครองเรือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ณ บ้านเลขที่ ๒๖๙ ถนนพระสุเมรุ พระนคร จนคุณน้าขุนอนุสรฯ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ คุณน้าขุนอนุสรฯ ได้มีบุตรบุญธรรม ๒ คน แต่ก่อนแต่งงานกับน้าส้อยคือพี่ลูกจันและพี่ลูกอิน และน้าส้อยกับคุณน้าขุนอนุสรฯ มีบุตรร่วมกันอีก ๓ คน คือ พ.ต.ต.ออม น.ส.ถนอมสิน และ น.ส.วราณี

น้าส้อย ทัพพันธุ์ ได้ป่วยเกี่ยวกับโรคไตมาเป็นเวลานานแล้ว และในราวปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๓ อาการป่วยได้ปรากฏหนักขึ้นจึงได้เข้ารักษาตัวอยู่ในศิริราชพยาบาล ในครั้งนั้นอาการเป็นที่น่าวิตกมาก แต่ด้วยเดชะบุญ ความไข้ได้ค่อยทุเลาจนกลับมาพักรักษาตัวอยู่บ้านได้จนแข็งแรงขึ้นเกือบเป็นปกติ แต่ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน ศกนี้ อาการป่วยได้กำเริบกลับมาอีก จึงได้เข้ารักษาตัวที่ศิริราชพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้อาการมีแต่ทรุดเป็นลำดับ จนในที่สุดได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เวลา ๘.๔๐ น. คำนวณอายุได้ ๖๙ ปีเศษ

น้าส้อยเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม นอกจากจะมีความรักความเมตตาบุตรทั้ง ๕ ตามวิสัยมารดาแล้ว ท่านมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีต่อพี่น้องของท่าน และเกื้อหนุนหลาน ๆ ทุกฝ่ายที่มาขอพึ่งพาอาศัยท่านตามความจำเป็น ท่านมีมุทิตาชื่นชมยินดีต่อญาติและมิตรเสมอ อารมณ์เย็นและอุเบกขาของท่านเป็นที่ทราบกันดีในวงศ์ญาติและสหายทั้งปวง ข้าพเจ้าเองไม่เคยเห็นน้าส้อยแสดงความโกรธใครในชั่วชีวิตของท่าน เคยเห็นแต่ท่านบำเพ็ญกุศลและแผ่เมตตาอยู่เสมอ

ฉะนั้น ในงานฌาปนกิจศพของน้าส้อยวันนี้ พี่ของท่าน น้องของท่าน ลูกและหลานของท่าน ตลอดจนญาติและมิตรทั้งหลาย จึงร่วมจิตมีแต่ความอาลัยรักท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอภาวนาให้อานิสงส์ผลบุญของท่านที่ได้เพิ่มพูนไว้ตลอดมาจงนำท่านไปสู่สุคติ และพวกเราจะสงวนไว้ในความทรงจำของเรา ซึ่งคุณความดีและอุปการคุณของ ส้อย ทัพพันธุ์ ตลอดไป

 

 

 

ในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจครั้งนี้ บทความเกือบทั้งหมดเป็นบทความเดียวกันกับในหนังสือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กรุณาจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ เป็นที่ระลึกในวาระที่ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งผู้ว่าการครบ ๕ ปี พี่และน้องข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุตรผู้วายชนม์ มีความประสงค์จะนำมาใช้ในงานนี้ ข้าพเจ้าจึงได้จัดบทความเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง และได้เพิ่มเติมบทความเรื่องการทำบัญชีให้ครบถ้วน ในนามแห่งเจ้าภาพทั้งมวลในงานนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้กรุณาช่วยเหลือเรื่องนี้ตลอดมาเป็นอย่างดี

 

สิงหาคม ๒๕๐๗

พิมพ์ครั้งแรกใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์. สุนทรพจน์ บทความ และคำขวัญ (ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ ส้อย ทัพพันธุ์ วัดโสมนัสวิหาร ๙ สิงหาคม ๒๕๐๗).