เจือ ฉั่วประยูร

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

๑๖ มกราคม ๒๕๐๗

 

กราบคุณครู เจือ ฉั่วประยูร ที่รักและเคารพ

ผมมีวาสนาได้พบ รู้จัก วิสาสะ และสนิทสนมกับคนดีหลายท่าน  คุณครูเป็นผู้หนึ่งที่ผมเคารพว่าเป็นคนดี

รสสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์ระหว่างคุณครูกับผม ก็คงเป็นทำนองเดียวกับที่ศิษย์อื่นของคุณครูได้รับ คือได้รับคำสั่งสอนให้เรารู้หนังสือ แสวงวิชา รู้จักคิด และรู้จักประพฤติเป็นคนดี

ผมมีวาสนาดีไปกว่านั้น ในวัยฉกรรจ์และวัยคะนอง ผมได้มีโอกาสดำเนินตามรอยเท้าของคุณครู ได้มีโอกาสสังเกตโดยใกล้ชิดว่า คุณครูเพียบพร้อมไปด้วยเมตตากรุณา สุขุมคัมภีรภาพ และอดทน คุณครูบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นเยี่ยงอย่างอันดีงามแก่ครูหนุ่ม ๆ ชั้นเด็ก ให้โอวาทแนะแนวโดยไม่ตั้งตนเป็นผู้แนะนำ ยุให้เดินรุดหน้าแต่ให้เดินตรงแนว เตือนมิให้ประมาท ชี้ให้เห็นประจักษ์ด้วยพฤติธรรมของคุณครูเองว่า ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความจงรักต่อ ศิษย์ ความสันโดษ สุจริตธรรม และมุทิตา เป็นหลักชัยแห่งความเจริญ

ในชั่วชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ๆ บางคนให้น้อยแต่โลภมาก  บางคนให้มากและทวงเอามาก ๆ คุณครูให้มากจนหมดและพึงพอใจในสิ่งน้อยที่ได้รับ

ด้วยคารวะ กตัญญุตา อาลัยรัก