สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำฯประจำปี ๒๕๐๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

 

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ

นี่เป็นวาระที่ ๓ ที่ท่านประธานและกรรมการแห่งสมาคมธนาคารไทย ได้แสดงขันติธรรมและเมตตาจิตให้เกียรติแก่ผม มอบหมายให้พูดแทนบรรดาแขกในงานประจำปีของสมาคม

ค่ำวันนี้ ผมใครจะชักนิยายเรื่องดาวนพเคราะห์

เมื่อต้นเดือนนี้เอง พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเอกพระรองอีกดวง ๒ ดวง เกิดโคจรเข้าสู่ราศีเดียวกัน ปุโรหิตโหราจารย์ฤๅษีชีปะขาวชีไพรใหญ่น้อย คำนวณทราบเหตุไว้ล่วงหน้า ต่างชำระล้างร่างกายบริสุทธิ์ ร่ายพระเวทสาธยายมนต์บ่นภาวนามิให้เกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ประชาชนในโลกเรา บ้างก็หอบน้ำเต้าหอบย่ามปีนป่ายขึ้นไปบนเขาหิมพานต์เพื่อให้พ้นภัย บ้างก็กล่าวทักท่านนายกรัฐมนตรีในประเทศหนึ่งให้ระวังอันตรายจงหนัก บ้างก็โฆษณาเหตุร้ายให้ประชาชนเกรงกลัวเสียจนพระมหา-กษัตริย์อีกประเทศหนึ่งต้องรับสั่งให้จับกุมตัวไปจองจำได้ทุกขเวทนาเห็นทันตาก็มี ผลทั้งนี้ สรุปแล้วมีอะไร เท่าที่ผมรวบรวมข่าวมาได้ก็คือ ประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งต้องระงับการส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศไว้ชั่วคราว ในระยะนั้นประเทศมหาอำนาจอีกแห่งหนึ่งจะต้องระงับหรือไม่ระงับไม่ปรากฏ ปรากฏแต่ว่าเงียบกริบไป ส่วนในประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งนั้น มีพระโกษาธิบดีใจเมตตาปรานีเห็นเป็นเทศกาลตรุษจีนอนุญาตให้นายธนาคารปิดธนาคารได้ เป็นที่นิยมชมชื่นในหมู่ชาวธนาคาร อยากให้ดาวนพเคราะห์โคจรมาบรรจบกันเช่นนี้อีกบ่อย ๆ คงจะดี

จะกล่าวถึงดาวนพเคราะห์กลุ่มหนึ่ง สมญาว่า พระราคา ลอยตุปัดตุเป๋อยู่กลางหาว บางดวงก็สูง บางดวงก็ต่ำ ดาวพระราคา เหล่านี้พิสดารนัก อยู่ราศีไหนไม่ว่าราศีสูงหรือราศีต่ำ ต้องมีมนุษย์เคี่ยวเข็ญเทวดา อยู่สูงก็พร่ำอยู่ต่ำก็ด่า พระราคา บางดวง พระโกษาธิบดีท่านเอา พระภาษี ขึ้นขับเลยลอยสูงขึ้นไป ประชาราษฎรฤๅษีชีไพรเจริญพรท่านโกษาธิบดีไปตาม ๆ กัน ทั้ง ๆ ที่ พระภาษี ก็หาใช่อื่นไกลไม่ เป็นดาวบริวารในกลุ่ม พระรัฐบาล นั่นเอง พระราคา บางดวงในท้องฟ้าเมืองไทยที่ลอยสูงกว่าท้องฟ้าเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก แต่พอคล้อยต่ำลงมานิดหน่อย ฤๅษีท่านบำเพ็ญตบะเสกคาถาไล่จะให้ขึ้นสูงให้ได้ ยังไม่ใคร่จะมีใครเจริญพร พระราคา บางดวงยุ่งยากสัมพันธ์กัน สามัญชนน้อยนักจะเข้าใจได้ เช่น พระราคาผ้า พอจะลอยสูงขึ้น อาณาประชาราษฎร์สวดยับ พระเศรษฐการบดี บันดาลให้ต่ำลงมาหน่อย ชาวตักศิลาที่เป็นช่างทอเริ่มร่ายมนต์จะแก้ไขด้วยวิธีดึงเอา พระราคาด้าย ลงมาหน่อย พอจะสบอารมณ์ช่างทอ เหล่าช่างปั่นด้านสวดปาฏิโมกข์เลย ถ้าจะชักเอา พระราคาฝ้าย ลงมาให้คู่ควรกับ พระราคาด้าย บรรดาชาวเกษตรคงจะสวดบังสุกุลเลย ตกลง พระโกษาธิบดี พระเศรษฐการบดี เห็นดาว

ยังมี พระราคา อีกหมู่หนึ่ง เรียกว่า พระราคาอาหาร ในระยะนี้เกิดอัศจรรย์ พระราคาอาหาร ลอยสูงขึ้นผิดปกติ ท่านจะสังเกตเห็นหรือเปล่าไม่ทราบ เฉพาะอย่างยิ่ง พระราคาเนื้อโค พระราคาเนื้อสุกร ถ้านักปราชญ์ส่องกล้องดูให้ดีจะเห็นว่ามีดาวกำลังไล่ขับขึ้นไปเรื่อย ๆ ดาวนี้นักดาราศาสตร์แน่ใจว่า ไม่ใช่ ดาวผู้เลี้ยง และไม่ใช่ ดาวลูกเขียง สันนิษฐานว่า อยู่ในประเภท ดาวคนกลาง

ท่านผู้เป็นประธาน ที่ผมนำเรื่องดาราศาสตร์มาพูดในค่ำวันนี้ ขอประทานอภัย อย่าเพิ่งคิดว่าผมพูดเพ้อเจ้อนอกเรื่อง ดาวประจำเมืองของไทยเฉพาะอย่างยิ่งนายธนาคาร คือ ดาวพระพัฒนา และ ดาวพระ-เสถียรภาพ ถ้าปล่อยให้ พระราคา ลอยตุปัดตุเป๋ตามยถากรรม และปล่อยให้ดาวบางดวงแทรกแซงตามอำเภอใจแล้ว คงจะชน ดาวพระ-เสถียรภาพ สะบั้น แล้ว ดาวพระพัฒนา จะอยู่ได้อย่างไร

ฉะนั้น ขอเชิญสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย พึงยึดมั่นในคาถา ๒ ข้อ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี[1]ได้โปรดให้ไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ คือ “ขอให้ท่านร่วมมือกับข้าพเจ้า ได้ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง และทำความผาสุกให้แก่ประชาชนโดยเต็มสติปัญญาและความสามารถ” (๒๗ เมษายน) และ “ข้าพเจ้าจะต้องขอให้สมัยปฏิวัตินี้เป็นสมัยมือสะอาด” (๑๒ ตุลาคม)

 

[1]           จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์