การพัฒนาชนบท

 

มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครูสุดบูชา

เหลียวหลังมองความกล้า แลหน้าพัฒนาชนบท