อาจารย์ป๋วยไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่อาจารย์ปรีดีเดินทางจากประเทศจีนมาอยู่ที่ปารีส เหตุการณ์นี้ทำให้อาจารย์ป๋วยถูกทางการเพ่งเล็งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จดหมายที่ป๋วย อึ๊งภากรณ์เขียนถึงปรีดี พนมยงค์ ในช่วงลี้ภัยอยู่ต่างแดน

อาจารย์ป๋วยไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่อาจารย์ปรีดีเดินทางจากประเทศจีนมาอยู่ที่ปารีส เหตุการณ์นี้ทำให้อาจารย์ป๋วยถูกทางการเพ่งเล็งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์มาต้อนรับป๋วยกลับเมืองไทยในปี 2530 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์นายปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งไปเยี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรีดี พนมยงค์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ที่บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

หนังสือ 'มิตรแท้ในยามยาก' จดหมายโต้ตอบระหว่างปรีดี พนมยงค์ กับ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในช่วงวิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๔