ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

อิริยาบถผ่อนคลายระหว่างป๋วยกับเพื่อนร่วมงาน

ป๋วยร่วมงานประชุมในต่างประเทศ

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญในต่างประเทศ

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญในต่างประเทศ

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญในต่างประเทศ

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญในต่างประเทศ

บรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นกันเองของป๋วยกับผู้เข้าร่วมประชุม

บรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นกันเองของป๋วยกับผู้เข้าร่วมประชุม

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทักทายบุคคลสำคัญ ในการประชุม ณ ต่างแดน

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญในต่างประเทศ

หน้าวังบางขุนพรหม ที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยมอบสิ่งของแก่ผู้ร่วมงาน

ร่วมเป่าขลุ่ยกับวงดนตรีของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการฯ

ร่วมเป่าขลุ่ยกับวงดนตรีของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการฯ

ป๋วย เข้าพบ ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ป๋วยในงานต้อนรับการมาเยือนของแขกคนสำคัญจากต่างประเทศ

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ กับเพื่อนร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย ในวันอำลาตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ กับเพื่อนร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วย กับเพื่อนร่วมงานในอิริยาบถผ่อนคลาย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นกันเองของป๋วยกับแขกคนสำคัญจากต่างประเทศ

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป่วยในอิริยาบถผ่อนคลาย

ป๋วยมอบสิ่งของแก่ผู้ร่วมงาน

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงาน

บรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นกันเองของป๋วยกับแขกคนสำคัญจากต่างประเทศ

ป๋วย กับพิธีกรรมทางศาสนา

ป๋วย กับพิธีกรรมทางศาสนา

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุม ขณะดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่างป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ป๋วยเดินทางไปดูงานด้านภาษีอากร ณ เมืองอาบาร์ รัฐมิชิแกนในปี 2494 เมื่อครั้งเป็นเศรษฐกรประจำกระทรวงการคลัง

ป๋วยเดินทางไปดูงานด้านภาษีอากร ณ เมืองอาบาร์ รัฐมิชิแกนในปี 2494 เมื่อครั้งเป็นเศรษฐกรประจำกระทรวงการคลัง

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงาน

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

บรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นกันเองของป๋วยกับบุคคลสำคัญ

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ในงานสัมนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ในงานสัมนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงาน

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงานในอิริยาบถเป็นกันเอง

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงานในอิริยาบถเป็นกันเอง

ป๋วยในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2502-2514 เป็นเวลากว่า 12 ปี นับว่าเป็นผู้ว่าการฯที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด

ป๋วยขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ป๋วยเข้าพบประธานาธิบดีมาร์กอส เมื่อครั้งเดินทางไปรับรางวัลรามอน แมกไซไซ สิงหาคม 2508

ส่งมอบงานให้กับพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อมา

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงานในวันอำลาผู้ว่าการฯ

ภาพถ่ายป๋วยขณะรับราชการช่วงแรกในธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) ที่ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2510

ป๋วยกับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ในการประชุมต่างประเทศ

ป๋วยขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) ที่ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2510

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง ป๋วย อึ๊งภารณ์ ผู้ว่าการแบงค์ชาติ กับบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ป๋วยต้อนรับนายธนาคารพาณิชย์ ที่ 2 จากขวาคือนายชิน โสภณพนิช

ผู้ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จากซ้ายไปขวา: พลโทเจียม ญาโณไทย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เล้ง ศรีสมวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ม.ล.เดช สนิทวงศ์ เกษม ศรีพยัคฆ์ ม.ร.ว.ขจิต เกษมสันต์