อาจารย์ป๋วยเริ่มรับราชการครั้งแรก

บัตรประจำตัวอาจารย์ป๋วยเมื่อรับราชการ

ในปี พ.ศ. 2495 อาจารย์ป๋วยได้รับทุนไปศึกษาดูงานด้านงบประมาณที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ในภาพอาจารย์ป๋วยกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน

อาจารย์ป๋วยเริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 ในตำแหน่งเศรษฐกรประจำกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เงินเดือน 1,600 บาท

อาจารย์ป๋วยในมหานครลอนดอน พ.ศ.2495

อาจารย์ป๋วยเมื่อครั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับประทานอาหารกับนายประจิตร ยศสุนทร ประมาณ พ.ศ. 2496

อาจารย์ป๋วยเมื่อครั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับประทานอาหารกับนายประจิตร ยศสุนทร ประมาณ พ.ศ. 2496

อาจารย์ป๋วยเมื่อครั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับประทานอาหารกับนายประจิตร ยศสุนทร ประมาณ พ.ศ. 2496

อาจารย์ป๋วยขณะดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสนทนากับนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง พ.ศ. 2496

อีกอิริยาบถหนึ่งของอาจารย์ป๋วย

เป็นตัวแทนประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจกับตัวแทนต่างๆในทวีปเอเชีย

อาจารย์ป๋วยในประเทศอังกฤษ

ภาพถ่ายอาจารย์ป๋วยเมื่อรับราชการช่วงแรก

เดินทางไปดูงานด้านภาษีอากร ณ เมืองอาบาริ รัฐมิชิแกน ปี 2494 เมื่อครั้งเป็นเศรษฐกรประจำกระทรวงการคลัง

เดินทางไปดูงานด้านภาษีอากร ณ เมืองอาบาริ รัฐมิชิแกน ปี 2494 เมื่อครั้งเป็นเศรษฐกรประจำกระทรวงการคลัง

เดินทางไปดูงานด้านภาษีอากร ณ เมืองอาบาริ รัฐมิชิแกน ปี 2494 เมื่อครั้งเป็นเศรษฐกรประจำกระทรวงการคลัง