อัลบั้ม วันบรรเลงเพลงประลอง

แผ่นที่ 2

1. ขับเสภารำลึก 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2.เพลงโหมโรงไอยเรศ
3.เพลงชุดรำลึก 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย (เครื่องสายไทย)
4.เพลงชุดรำลึก 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย (ปี่พาทย์ไม้นวม)
5.เพลงเชิดจีน-ออกเพลงแขกบรเทศ เถา