อัลบั้ม วันบรรเลงเพลงประลอง

แผ่นที่ 1

1.เพลงกระต่ายเต้น
2.เพลงเก้าทัพ
3.เพลงยาดเล้
4.เพลงชุดย่ำฆ้องประลองเปิง-ด้อมค่าย
5.รำพลายชุม