จดหมายถึงเพื่อนรัก

จดหมายลงวันที่ 6 เมษายน 2520 เขียนที่ประเทศอังกฤษ ถึง “เพื่อนรัก” โดยใช้นามปากกา “สัจจะ ธรรมรักษา” ซึ่งเป็นนามปากกาของอาจารย์ป๋วย

เนื้อหาในจดหมายท่านได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายและวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงาน อันประกอบด้วยเสรีภาพ และสิทธิที่จะกำหนดชะตาของสังคม ซึ่งเน้นย้ำว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายคือ ใช้สันติวิธีในการทำงาน เพราะวิธีที่รุนแรงแม้จะได้รับชัยชนะ แต่ก็ต้องใช้ความรุนแรงในการปกป้องชัยชนะนั้น เนื่องจากจดหมายนี้เขียนในบริบทที่เผด็จการเต็มใบ ดังที่อาจารย์ป๋วยได้ลงท้ายว่า “เขียนถึงคุณอย่างไร จึงจะไม่ถูกตรวจ!”