ปณิธานชีวิต

ป๋วย อึ๊งภากรณ์เขียนบันทึกไว้ที่หน้าปกในของหนังสือชื่อ A Study On The Pure Theory of Production (1939) ผลงานของ Sune Carlson ป๋วยเขียนไว้ในโอกาสครบ 24 ปี หรือ 2 รอบนักษัตร ของตัวเอง และนี่เป็นเสมือนหนึ่งปณิธานชีวิต