เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา

บทความนี้อาจารย์ป๋วยได้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าจะเรียนเพื่อเป็นนักเศรษฐกิจ ควรเรียนแค่เศรษฐศาสตร์ อย่างเดียวก็คงจะพอ แต่ถ้าเรียนเพื่อเป็นบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์นั้น วิสัยบัณฑิตต้องพิจารณาเรื่องราวต่างๆในกรอบแห่งความเป็นจริง และความจริงทางสังคมศาสตร์นั้นสัมพันธ์กันอย่างเป็นลูกโซ่ จะต้องศึกษาวิชาอื่นๆ เช่น สถิติ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ระบอบการปกครอง และนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านมาดำรงตำแหน่งคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาต่อมา

บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 1 ตุลาคม 2506 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย