จดหมายของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียนเมื่อ 3 เม.ย. 2517 ถึง อ.ปรีดี พนมยงค์

ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับปรีดี พนมยงค์ มีความผูกพันอย่างยาวนาน นับจากการที่ป๋วยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองรุ่นแรกที่สถาปนาในปี 2477 โดยที่ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ปรีดีเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ขณะที่ป๋วยเป็นเสรีไทยสายอังกฤษที่กระโดดร่มเข้ามาในประเทศไทย และได้นำสารมายื่นแก่ปรีดี แม้ภายหลังรัฐประหาร 2490 ปรีดีต้องลี้ภัยทางการเมือง และป๋วยกลับเข้ารับราชการหลังจากนั้นไม่นาน แต่ก็ไม่ได้ทำให้สายใยของทั้งคู่หมดสิ้นลง กลับกันยิ่งทำให้ทั้ง 2 เกื้อกูลกันมากขึ้น

ดังที่ปรากฏในจดหมายหลายฉบับที่ตีพิมพ์ในหนังสือมิตรแท้ยามยาก และตัวอย่างจดหมายลงวันที่ 3 เมษายน 2517