นโยบายการเงินการคลังในสภาวะฝืดเคือง

อาจารย์ป๋วยได้บรรยายถึงสภาวะฝืดเคืองในรัฐบาลขอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งในสภาวะดังกล่าวควรจะดำเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างไร ตามทัศนะของท่าน นโยบายการเงินการคลังควรจะถือหลัก 3 ประการคือ หลักพัฒนา หลักความยุติธรรมในสังคม และหลักเสถียรภาพ

บทความชิ้นนี้เขียนที่ Woodrow Wilson School Princeton University เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2514 ตีพิมพ์ครั้งแรกในอนุสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2514