บัณฑิตย่อมไม่มีอาการขึ้นลง : จดหมายถึงเพื่อนพ้อง

จดหมายฉบับนี้เขียนถึง “เพื่อนพ้องที่รักทั้งหลาย” ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 หรือประมาณ 4 เดือนหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่อาจารย์ป๋วยต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ปลอดภัยกับผู้รับ โดยใช้นามปากกา Richard Evans