มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย

บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในปี 2516 ในวารสารศูนย์ศึกษา อาจารย์ป๋วยชี้ว่าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมี 4 ประการคือ หน้าที่สอน หน้าที่วิจัย หน้าที่ปฏิบัติและให้คำปรึกษา และหน้าที่ในฐานะปัญญาชน

ขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านเน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการศึกษาที่มากกว่าหลักสูตรในปริญญา ซึ่งควรจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนส่วนมากที่ต้องการความรู้ที่ไม่พะวงกับปริญญาบัตรด้วย