ไปกรุงเทพฯ

หลังจากการลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2514 อาจารย์ป๋วยได้รับการเสนอให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาปรินสตัน สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ย้ายไปเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดต์ ระหว่างปี 2514-2516

ระหว่างนั้นท่านได้กลับมาเยี่ยมประเทศไทยช่วงสั้นๆในต้นปี 2516 ภายหลังจากที่จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร 2514 ได้ตีพิมพ์ไปก่อนหน้านั้น และมีการพบปะผู้คน การประชุม รวมทั้งได้สนทนากับนักศึกษา