ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน

บทความนี้อาจารย์ป๋วยได้เขียนตอบนายสงวน นิตยารัมพงษ์ บรรณาธิการของมหิดลสาร นิตยสารที่จัดทำโดยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาเป็นการเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และเวียดนามเหนือ ภายหลังสงครามอินโดจีน และการที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันได้เยือนประเทศจีน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเอาตัวรอดจากการที่ถูกชาติอื่นคุกคามประเทศไทยได้ใช้นโยบายการเมืองเป็นเอก นโยบายการทหารเป็นรองมาโดยตลอด ส่วนปัญหาผู้ก่อการร้ายในประเทศนั้นควรแก้ปัญหาให้ถูกจุด คือการแก้ไขระบบราชการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นเมื่อครั้งอาจารย์ป๋วยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2515 วันรัฐธรรมนูญ ต่อมาบทความชิ้นนี้ได้นำมาตีพิมพ์ในหนังสือเสียชีพอย่าเสียสิ้น (2516)