บันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี

หลังจากที่อาจารย์ป๋วยได้เขียนจดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญออกไปแล้วมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเหตุผลที่แตกต่างออกไป

ต่อมาอาจารย์ป๋วยได้เขียนบันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี เป็นบันทึกเหตุผลที่นายเข้ม เย็นยิ่งต้องเขียนจดหมายถึงนายทำนุ เกียรติก้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของสันติวิธี และเสนอวิธีการทางสันติที่จะทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางด้านการเมือง

บทความชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์รวมเล่มกับบทความด้านสันติวิธีอื่นๆ ในหนังสือ สันติประชาธรรม, (พระนคร: เคล็ดไทย, 2516.)