จดหมายเหตุฯ ป๋วย

 
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ 2475
จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ
บันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี
ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่
ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน
ความรู้เรื่องเมืองไทย
บันทึกเนื่องในโอกาสฌาปนกิจศพของ กำพล อิงคภากร
ไปกรุงเทพฯ
เสียชีพ อย่าเสียสิ้น
มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย
บัณฑิตย่อมไม่มีอาการขึ้นลง : จดหมายถึงเพื่อนพ้อง
นโยบายการเงินการคลังในสภาวะฝืดเคือง
จดหมายของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียนเมื่อ 3 เม.ย. 2517 ถึง อ.ปรีดี พนมยงค์
จดหมายลาออกจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา
Le Frire . Hilaire
ปณิธานชีวิต
จดหมายลาออกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2507)
จดหมายถึงเพื่อนรัก