สารคดีตามรอย อ.ป๋วย ในประเทศอังกฤษ

สารคดีที่จะพาท่านเรียนรู้ถึงชีวประวัติอาจารย์ป๋วย และวีรกรรมของท่านขณะที่พำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ โดยจะพาท่านชมสถานที่สำคัญที่อาจารย์ป๋วยเคยพำนัก เช่น สถานที่ประชุมหลังลี้ภัยสมัย 6 ตุลาคม 2519 หรือบ้านของท่านในสมัยบั้นปลาย รวมไปถึงถ่ายทอดเรื่องราวของ บุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดอาจารย์ป๋วย เช่น ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์, อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สารคดีดังกล่าวถ่ายทำจากการเดินทางของคณะ Puey Trip in England โดยมีวิทยากรกิตติมศักดิ์ได้แก่ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ