สารคดีความจริง ความงาม ความดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วีดิทัศน์ประวัติป๋วย อึ๊งภากรณ์ และภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น "ความจริง ความงาม ความดี" ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ตอน บอกเล่าเรื่องราวหลากมิติของ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดเส้นทาง 12 ปีของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ผ่านมุมมองจากอดีตผู้ร่วมงาน อดีตผู้ว่าการ ธปท. นักวิชาการ และพนักงานปัจจุบัน เพื่อร่วมส่งต่อมรดกทางอุดมคติ "ความจริง ความงาม ความดี" ที่อยู่เหนือกาลเวลา (Timeless) ของท่าน

 

วิดีทัศน์ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 1 "เพราะ ความจริง"

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 2 "ด้วย ความงาม"

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 3 "และ ความดี"

 

สารคดี อ.ป๋วยตอนที่ 4 "สร้าง แรงบันดาลใจ" 

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 5 "สู่ ความภาคภูมิ"