เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดย “โครงการ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (2558-2560) เพื่อประมวลข้อเขียน รูปภาพ หนังสือ เอกสาร และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ป๋วย เพื่อรวบรวมไว้ใช้สำหรับการสืบค้นต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง “ป๋วยศึกษา”

เมื่อโครงการนี้ปิดตัวลง จึงได้ส่งมอบการดูแลเว็บไซต์นี้ ให้ “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เป็นผู้ดูแลสืบมาจนปัจจุบัน

ติดต่อ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321
Fax: (+66) 2564-4429